Motum Serviceguide - Hiss och Port

MOTUM HANDBOK SERVICE 3 Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att hissen eller porten hålls i gott skick och sköts på ett riktigt sätt. Skötseln ska ske fortlöpande, d.v.s. man kan inte vänta med att kalla på ett skötselföretag tills anläggningen gått sönder och man får heller inte strunta i de skötsel- anvisningar som gäller för den aktuella hissen eller porten. Som fastighetsägare behöver man därför välja ett skötselföretag som kan leva upp till detta ansvar*. Vid skötseltillfällena kontrolleras anläggningens funktioner enligt skötselinstruktionen. Skötselföretaget kan aldrig ta över ägaransvaret för hissen eller porten. Det går dock bra att komma överens med skötselföretaget om att de ansvarar för att anläggningen får den tillsyn, skötsel och underhåll som föreskrifterna och säkerheten kräver. Skulle hissen eller porten börja krångla eller ha belagts med körförbud vid besiktning, är det fastighetsägarens ansvar att den stängs av och denne bär även ansvaret om en olycka skulle inträffa. Fastighetsägaren är alltid skyldig att rapportera olyckor och incidenter till tillsynsmyndigheten, d.v.s. byggnadsnämnden i kommunen. Med ett serviceavtal hos Motum kan du känna dig trygg i att ha erfaren och kunnig personal som bollplank. Vi jobbar alltid nära kunden för att underlätta för hiss- och portägaren att leva upp till sitt ägaransvar. Vad säger regelverket om service och underhåll? Professionell förebyggande skötsel och underhåll av hissar och vissa motordrivna portar är ett krav enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12). * Boverkets allmänna råd anger att det företag eller den organisation som utför eller ansvarar för skötsel och underhåll bör kunna uppvisa rutiner för hur de dokumenterar brister och avvikelser. De ska också journalföra allt utfört underhåll. Elsäkerhetsverkets föreskrifter kräver att den som utför elektriska arbeten ska ha dokumenterad kunskap, behörighet och de tillstånd som krävs. Det är fastighetsägarens ansvar att hissen eller porten: • Hålls i gott skick och sköts på ett riktigt sätt. • Stängs av om den har belagts med körförbud. • Besiktigas. Hissar och motordrivna portar ska genomgå en återkommande besiktning varje år för hissar och vartannat år för portar. Besiktningen ska alltid utföras av ett oberoende, auktoriserat besiktningsorgan. Det är fastighetsägarens ansvar att beställa besiktning. Serviceföretaget kan aldrig besiktiga hissar och portar men kan biträda vid besiktning.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=