Ljuset anas från en ny era av hissar

Vi på Motum känner till vikten av att vara i framkant vad gäller moderna lösningar som syftar till att öka prestanda, trygga säkerheten och säkerställa effektiva såväl som bekväma hisslösningar. I följande artikel ämnar vi att diskutera vad tidens uppgraderingar för med sig för utmaningar och möjligheter.

Vad kännetecknar moderna hissar?

Det finns många aspekter som kännetecknar moderna hissar såsom hög hastighet och kapacitet, säkerhet, tillgänglighet för individer med rörelsehinder, design, tekniska lösningar samt reducerad miljöpåverkan. Att aktivt verka för att uppfylla dessa krav innebär ett gediget reparations-, underhålls- och moderniseringsarbete.

När det kommer till hastighet och kapacitet så finns det många äldre hissar som lämnar mer att önska kring dessa aspekter – och moderniseringsarbete vid rätt tillfälle, ca 20-25 år efter installation, och utförd av rätt kompetens kan trygga snabba och rymliga lösningar.

Säkerhet i moderna hissar

Moderna hissar ska vara utrustade med överbelastningsskydd som är skapade för att registrera om hissen är överbelastad med människor, varor eller gods – och därmed kan hindra hissens passagerare från att utsättas för potentiellt farliga situationer.

Vidare så är nödstopp ett vitalt organ i alla sorters moderna hissar. Hissknappen ska vara mycket tillgänglig om nödsituationen uppstår och det är viktigt att känna till att trycka på den är inte detsamma som att ringa efter hjälp. Moderna hissar är vanligtvis utrustade med både telefon och nödknapp.

Säkerheten kring dörrarna i moderna hissar är avgörande. I nyare hissar så finns vanligen sofistikerade sensorer installerade som känner om någon kommer i kontakt med dörrarna och kan stoppa dem från att stänga. Det föreligger även dörralternativ som är säkrare och som har automatisk öppning och stängning implementerade.

Varför behöver man modernisera hissar?

Genom att modernisera hissen så kan man trygga reducerad miljöförstöring på grund av ökad energieffektivitet. Därmed minskar man energiförbrukningen och koldioxidutsläpp från elproduktion som krävs för att driva hissen. Äldre hissar kan vara mycket ineffektiva när det gäller förbrukning av energi – vilket är en stor miljöbov. Vidare så kan en moderniserad hiss verka med hjälp av regenerativ drivteknik som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. Vilket i förlängningen kan nyttjas för att driva hissen uppåt igen.

Ytterligare exempel på hur modernisering ger positiv miljömässig påverkan är att uppgradering till mer hållbart material minskar behovet för reparationer och underhåll. Detta leder till minskad förbrukning av resurser – alltså mindre avfall och därmed reducerad miljöpåverkan för produktion av hisskomponenter. Vilka krav föreligger egentligen vid modernisering av hissar?

Hur skiljer sig designen hos nya hissar jämfört med gamla?

Moderna hissars design skiljer sig på många sätt från äldre hissar, dels så är estetiken annorlunda. Medan äldre hissar uppvisar en klassisk design, med tunga och robusta dörrar så erbjuder nyare hissar i generella termer: slanka former, mer glas och spegelmaterial.

Vidare så är vanligen nya hissar anpassade för att kunna transportera större sällskap och tyngre laster – baksidan med detta är att de rimligen upptar större utrymme i byggnaden. Moderna hissars interiör är ofta i större utsträckning anpassade efter individer med begränsad rörlighet. Det kan röra sig om funktioner såsom: röstaktiverade kontroller eller extra handtag – allt för att öka tillgängligheten.

Vill ni veta mer?

Att vara en del av förändring, utveckling och den nya erans hissar är en självklarhet och stolthet för oss på Motum. Vi har lång erfarenhet av att implementera modernisering med hänsyn till miljö och säkerhet.