Modernisering av hissar i Blekinge

Önskar ni en modernare design eller vill ni bevara en hiss från början av förra seklet? Då är modernisering något för er. Då behåller man delar av hissen, t ex hisskorgen, schaktdörren och annat som fungerar bra, men byter ut det som är slitet och alla delar som förbättrar säkerheten och ökar energieffektiviteten.

Varje hissmodernisering är unik och vi hjälper dig att hitta rätt lösning. Självklart tar vi alltid hänsyn till Arbetsmiljöverket och Boverkets föreskrifter. Förutom att en modernisering innebär en möjlighet att bevara en originalkänsla som inte kan återskapas så finns det ytterligare ett bra skäl att välja upprustning före utrivning. Att modernisera er hiss ger nämligen minst 50 procent lägre miljöpåverkan.

Vi utför moderniseringar av alla typer av hissar från personhissar och småvaruhissar till varuhissar och industrihissar. Vi finns i Karlskrona men genomför modernisering av hissar i hela Blekinge.
Kontakta oss gärna för mer information hur vi kan hjälpa er med service och modernisering av er hiss.

Modernisering, det klimatsmarta alternativet för din hiss

Hållbarhet är ett nyckelord för oss på Motum Hiss Blekinge. Både i hisschaktet och utanför. Därför är modernisering något vi förespråkar så ofta det är möjligt. Vi har ihop med Chalmers Universitet i Göteborg tagit fram en rapport där det framgår hur mycket energi som sparas i livscykelanalysaspekten om man väljer att modernisera hissen.

Rapporten visar att modernisering ger minst 50% lägre miljöpåverkan än om man river och installerar en ny hiss.

Här kan du ladda ner rapporten ”Livscykelanalys – En jämförelse mellan nyinstallation och modernisering av hissar”.

Vad säger regelverket?

Motum Hiss Blekinge utför moderniseringar på alla typer av hissar och man kan fritt välja i vilken omfattning man vill bygga om, så länge man följer reglerna som finns för hissar.

Det man ska tänkta på är att regelverket har uppdaterats under åren, så om man idag väljer att bygga om hissen kan säkerhetskraven vara betydligt högre än när hissen byggdes.

Görs förändringar i styrsystem, maskineri, apparatskåp, hel hisskorg eller korginredning krävs det också att en korgdörr installeras om hissen saknar detta. Installation av korgdörr är ett säkerhetshöjande ingrepp som minimerar risken för tillbud genom klämning. Skydd i korgöppning ska finnas i de hissar som går i fastigheter med övervägande andel arbetslokaler.

Läs mer om regelverket för ändringar av befintliga hissar i Hissförbundets handbok om hissar för fastighetsägare.

OBS: Åtgärder som avsevärt förlänger livslängden på en hiss, t.ex. foliering av hisskorgen, likställs med byte av hisskorgens inredning och då ska även följdkraven enligt hiss-föreskrifterna (Kap 2, 1 §) uppfyllas. Målning och tapetsering anses inte vara åtgärder som avsevärt förlänger livslängden på en hiss.

Broschyr om fördelarna med modernisering

I denna broschyr kan du läsa mer om varför modernisering är ett klimatsmart alternativ för din hiss.

Guide till modernisering av hissar

I denna guide kan du läsa om varför det är miljömässigt bättre att modernisera hissen än att byta ut den helt, hur ett moderniseringsprojekt går till och inte minst ta del av kundberättelser