Modernisering av hiss i Karlskrona

När bostadsrättsföreningen Brf Kloo i Karlskrona bestämde sig för att bygga om hissen i fastigheten anlitades en extern konsult för att ta in anbud. Efter en intensiv och noggrann urvalsprocess föll valet på Motum Hiss Blekinge som föreslog en klimatsmart modernisering av hissen.

Klimatsmart modernisering av en hiss

Ett alternativ där så många delar som möjligt återanvänds, istället för att byta ut hela hissen. Bo Wallman är Arbetsledare på Motum Hiss Blekinge och har stor erfarenhet av renoveringar: “När vi får in förfrågningar brukar vi ofta rekommendera modernisering om det är möjligt. Dels för att det är ett bra sätt att bevara känslan i hiss, något som kan gå förlorat vid en totalrenovering. Det främsta skälet är dock den stora miljöbesparingen – en modernisering innebär minst 50% lägre miljöpåverkan”

När man moderniserar en hiss går man igenom de olika delarna för att avgöra vilka delar som kan sparas och vilka som behöver bytas ut. I det här fallet beslutades att byta ut de gamla manuella slagdörrarna mot nya automatiska för att öka tillgängligheten i fastigheten.

“Vi bedömer Motum Blekinge för att vara en lyhörd leverantör som utför jobben professionellt och smidigt för de boende.”

— Roland Andersson Vice värd, Brf Kloo i Karlskrona

Före /Efter genomförandet av en modernisering av hissmaskinrummet.

Exempel på hur det kan se ut i ett maskinrum före och efter modernisering.